SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT"

Transcripción

1 Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives reconeguts anul.lats cancel.lats reconeguts nets Recaptació neta pendents de cobrament Excés / defecte previsió 1 IMPOSTOS DIRECTES ,00 0, , , ,47 0, , , , ,98 2 IMPOSTOS INDIRECTES ,00 0, , , ,06 0, , , , ,41 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , , , ,04 28,32 0, , , ,34-679,38 4 TRANSFERENCIES CORRENTS , , , ,70 0,00 0, , , , ,38 5 INGRESSOS PATRIMONIALS ,00 0, , ,32 0,00 0, , ,32 0,00-356,68 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL , , , ,60 0,00 0, , , , ,40 8 ACTIUS FINANCERS 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 TOTAL , , , , ,85 0, , , , ,84

2 Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida) Previsions pressupostàries Org. Econ. Sp. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives reconeguts anul.lats cancel.lats reconeguts nets Recaptació neta pendents de cobrament Excés / defecte previsió I.B.I. DE NATURALESA RUSTICA ,00 0, , ,02 0,00 0, , , , , I.B.I. DE NATURALESA URBANA ,00 0, , ,70 441,22 0, , , , , Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ,00 0, , , ,17 0, , , ,22-701, Impost sobre l'increment Valor Terreny de ,00 0, , ,20 34,08 0, , ,12 0, , Impost sobre Activitats Econòmiques ,00 0, , ,01 0,00 0, , , , , Impost sobre Construccions,instal.lacions ,00 0, , , ,06 0, , , , , Impost sobre instal.lacions ICIO 4.000,00 0, , ,15 0,00 0, , ,15 0, , Vedats de Caça i Pesca 1.100,00 0, , ,90 0,00 0, ,90 600,00 421,90-78, Expedició de Documents 7.000,00 0, , ,97 12,02 0, , ,93 12,02-941, Cementiri , , , ,29 0,00 0, , ,29 0,00 22, Menjador a domicili 9.000,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , Servei d'ajuda a Domicili 8.000,00 0, , ,54 16,30 0, , , , , Servei Teleassistència 7.000,00 0, , ,30 0,00 0, , , ,95-275, Llicències d'obertura d'establiments 1.600,00 0, , ,20 0,00 0, , ,20 0,00 323, Mercat setmanals i fires ,00 0, , ,61 0,00 0, , ,61 0, , Ocupació subsol terrenys d'us públic ,00 0, , ,06 0,00 0, , , , , Guals ,00 0, , ,09 0,00 0, , , , , Estades temporals residència ,00 0, , ,80 0,00 0, , , , , celebració matrimonis civils 1.200,00 0, ,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00-300, Multes ,00 0, , ,49 0,00 0, , , , , Recàrrec constrenyiment 5.000,00 0, , ,22 0,00 0, , ,22 0,00-575, RECURSOS EVENTUALS 8.000,00 0, , ,47 0,00 0, , ,47 0, , IB-SALUT 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT , , , ,30 0,00 0, , ,30 0, , Sostiniment Jutjat de Pau 2.000,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 221, compensació IAE ,00 0, , ,80 0,00 0, , ,80 0, , Projecte Equal Envolt ,00 0, , ,32 0,00 0, , , ,01-19, Programa leader 0, , , ,05 0,00 0, , , ,04 0, SOIB SERVEI OCUPACIÓ 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Projecte Equal Arco ,00 0, , ,08 0,00 0, ,08 0, , , Fons compensació municipal ,00 0, , ,77 0,00 0, , ,77 0, , TRANSFERÈNCIES CAIB 0, , , ,11 0,00 0, , , ,51 0,00

3 Pàgina: 2 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Partida: Orgànica + Econòmica+Subpartida) Previsions pressupostàries Org. Econ. Sp. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives reconeguts anul.lats cancel.lats reconeguts nets Recaptació neta pendents de cobrament Excés / defecte previsió Institut serveis socials ,00 0, , ,47 0,00 0, ,47 0, , , Ajudes a famílies en situació de risc 2.400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CIM subvencions diverses 0, , , ,36 0,00 0, , , ,60 0, Aportació de particulars actes organitzats 0, , , ,44 0,00 0, , ,44 0,00 0, Interessos de dipòsits 8.600,00 0, , ,03 0,00 0, , ,03 0, , Concessions Administratives ,00 0, , ,29 0,00 0, , ,29 0, , Dotació ronda estació ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Reforma Casa Consistorial ,00 0, , ,78 0,00 0, , ,78 0,00 37, Reforma Auditori municipal 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100, Camí Son Valls ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , Millora enllumenat urbà / Centre de formac ,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 12, Millora enllumenat ronda ,00 0, , ,75 0,00 0, ,75 0, ,75-6, Cotxe elèctric ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reforma Auditorium , , , ,67 0,00 0, , , ,00 510, Aceres Rondes POS , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00-40, Piscina coberta: POS ,00 0, , ,58 0,00 0, , ,58 0,00-48, Auditori: POS ,00 0, , ,99 0,00 0, ,99 0, ,99-250, Transferències CIM ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , Transferències CIM 0, , , ,88 0,00 0, ,88 0, ,88 0, Transferències CIM 0, , , ,45 0,00 0, ,45 0, ,45 0, RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR SUP 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR INC 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 01 Ajuntament de Porreres , , , , ,85 0, , , , ,84 TOTAL , , , , ,85 0, , , , ,84

4 Pàgina: 1 Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses 1 DESPESES DE PERSONAL , , , , , ,62 0,00 17,13 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS , , , , , , ,41 95,15 3 DESPESES FINANCERES , , , , , ,76 0,00 0,24 4 TRANSFERENCIES CORRENTS , , , , , , ,41 482,73 6 INVERSIONS REALS , , , , , , , ,34 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,00 0, , , , ,25 0, ,75 9 PASIUS FINANCERS , , , , , ,10 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , ,34

5 Pàgina: INTERESSOS , , , , , ,76 0,00 0, AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG PLAÇ ENS FORA SP , , , , , ,10 0,00 0, DEUTE PUBLIC , , , , , ,86 0,00 0, Retribucions bàsiques , , , , , ,87 0, , Retribucions complementàries ,00 0, , , , ,15 0, , Laboral eventual , , , , , ,79 0, , Productivitat 4.800,00 0, , , , ,40 0,00 295, Gratificacions 3.600,00 0, ,00 800,44 800,44 800,44 0, , Edificis i altres construccions ,00 0, , , , ,41 0,00-152, LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 1.500,00 0, , , , ,59 0,00 168, Edificis i altres construccions , , , , , , ,21 829, Maquinària, instal.lacions i estris 1.500,00 0, ,00 590,36 590,36 590,36 0,00 909, Material de transport 2.000,00 0, , , , ,32 0,00-588, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE , , , , , ,97 888, , Material informàtic 2.000,00 0, ,00 864,20 864,20 0,00 864, , Subministraments diversos , , , , , , , , Comunicacions diverses ,00 0, , , , ,01 0, , Primes d'assegurances ,00 0, , , , ,96 0, , ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 1.000,00 0, ,00 389,30 389,30 272,20 117,10 610, Altres despeses especials ,00 809, , , , , , , NETEJA I ACONDICIONAMENT , , , , , , , , Prevenció riscs laborals CIMA ,00 0, , , , ,24 0,00-464, Altres indemnitzacions ,00 0, , , , ,28 0, , A entitat que agrupen municipis (FEMP I FELIB) 900,00 555, ,00 976,27 976,27 976,27 0,00 478, Al Consorci d'informàtica 5.000,00 0, , , , ,56 0,00-486, A altres corporacions i entitats de foment socio-cultural 100,00 0,00 100,00 92,00 92,00 92,00 0,00 8, Renovació equips informàtics 5.000, , , , , ,42 0, , SERVEIS DE CARACTER GENERAL , , , , , , , , Retribucions bàsiques , , , , , ,33 0, , Retribucions complementàries , , , , , ,22 0, ,71

6 Pàgina: Productivitat 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600, Gratificacions ,00 0, , , , ,00 0, , Subministraments diversos 1.500,00 823, , , , ,53 0,00 9, CIM serpreisal ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, A la Societat de Caçadors 4.800,00 0, , , ,00 0, ,00 0, PROTECCIO CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA , , , , , , ,00 9, PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASIQUES , , , , , ,90 0,00 60, Laboral eventual , , , , , ,88 0,00 863, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.000,00 83, , , ,12 555, , , Subministraments diversos 3.000,00 0, , , , , , , Comunicacions diverses 1.300,00 0, ,00 738,12 738,12 738,12 0,00 561, Transports 1.000,00 0, ,00 310,84 310,84 310,84 0,00 689, Primes d'assegurances 400,00 0,00 400,00 329,53 329,53 329,53 0,00 70, JURIDICS 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Servei de Menjador a Domicili 9.000,00 0, , , , , , , Conveni Teleassistència 7.000,00 0, , , , ,03 0,00 810, Projectes EQUAL ARCO 4.000,00 0, , , , ,57 128, , SIGI (Serv.inform.gesti.inmobili.) 5.600,00 0, , , , , , , Locomoció 2.500,00 0, , , ,37 0, , , Acció Social 5.000,00 0, , , , , , , Projectes solidaris 3er.mon 6.000,00 151, , , , , , , Estàncies temporals a residències , , , , , , ,50-59, Gent Gran 2.000, , , , , ,02 569,40-934, Famílies desfavorides 2.400,00 0, , , , ,53 0,00 677, Conciliació familiar (E-ENVOLT) 7.000,00 0, , , , ,50 129,12 0, Calefacció i aire acondicionat Gent Gran ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ACCIO SOCIAL , , , , , , , , SEGURETAT SOCIAL , , , , , ,21 0,00 43, ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIS 9.000, , , , , ,35 0,00-951,35

7 Pàgina: PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS , , , , , ,56 0,00-907, Edificis i altres construccions 5.000,00 0, , , , ,27 0, , Subministraments diversos 6.000,00 0, , , , ,93 0, , Comunicacions diverses 300,00 0,00 300,00 128,31 128,31 128,31 0,00 171, Punt sà 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Control de plagues 2.000,00 0, , , , ,97 0,00-724, SANITAT ,00 0, , , , ,48 0, , Edificis i altres construccions 8.000,00 382, , , , ,85 682, , Subministraments diversos 5.000,00 0, , , , ,46 0, , Altres despeses especials 1.200,00 0, , , , ,32 0,00-951, NETEJA I ACONDICIONAMENT ,00 0, , , , , , , EDUCACIO ,00 382, , , , , , , Gratificacions 6.000, , , , , ,60 0,00 33, Edificis i altres construccions 5.000, , , , , ,24 0, , Subministraments diversos , , , , , ,21 0, , ESTUDIS I TREBALLS TECNICS , , , , , , , , HABITATGE I URBANISME , , , , , , , , Edificis i altres construccions 8.000, , , , , ,02 0, , Subministraments diversos 1.200,00 0, , , , ,74 278, , cementeri 0,00 701,80 701,80 701,80 701,80 701,80 0,00 0, TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES , , , , , , , , Expropiacions vàries 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , BENESTAR COMUNITARI , , , , , , , , Laboral eventual ,00 0, , , , ,36 0,00-186, Edificis i altres construccions 5.000, , , , ,67 0, , , Subministraments diversos 9.000, , , , , ,14 0, , Comunicacions diverses 1.500,00 0, ,00 911,97 911,97 911,97 0,00 588,03

8 Pàgina: ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Altres despeses especials , , , , , , , , Publicacions 9.000, , , , , ,08 0, , Gegants ,00 0, , , , ,00 0, , NETEJA I ACONDICIONAMENT 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , A Entitats Culturals i Esportives ,00 0, , , , , , , Equipament Auditori , , , , , , , , Reformar i rehabilitar Antic Quarter 0, , , , ,02 0, ,02 0, PROMOCIO I DIFUSIO DE LA CULTURA , , , , , , , , Laboral eventual 6.300, , , , , ,57 0,00 152, LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 2.500,00 0, , , , ,22 0, , Edificis i altres construccions 8.000, , , , , ,79 0, , Subministraments diversos , , , , , ,35 0, , circulació 5.000,00 0, ,00 879,93 879,93 551,91 328, , Altres despeses especials 3.000, , , , , , , , NETEJA I ACONDICIONAMENT ,00 0, , , , ,24 557, , Manteniment camp mpal. Ses Forques ,00 0, , , , , , , A Subvencions puntuals Cultura i Esports 3.000,00 0, , , , ,00 100,39-725, Piscina coberta ,00 0, , , , , , , Unió Esport.Porreres camp de gespa ,00 0, , , , ,25 0, , EDUCACIO FISICA, ESPORTS I ESBARJO , , , , , , , , FESTES POPULARS , , , , , , , , Altres despeses especials 5.000, , , , , ,33 0,00-141, A Subvencions puntuals Cultura i Esports 4.800,00 0, , , , ,00 0, , FESTES POPULARS, FIRES I ALTRES CELEBRACIONS , , , , , , ,00-146, Altres despeses especials , , , , , , , , Producte Porrerenc 2.500,00 0, , , , , , , promoció productes porrerencs 5.000,00 0, ,00 150,00 150,00 150,00 0, ,00

9 Pàgina: Reforma Sala Polivalent 0, , , , , ,69 0,00 0, PROMOCIO SOCIO-ECONOMICA , , , , , , , , Infrastructures i béns naturals , , , , , , , , Subministraments diversos 4.000,00 0, , , , , , , Jardineria ,00 0, , , , ,89 0, , Ajuda a la sequera 5.000,00 0, , , , ,00 760, , Accés institut , , , , , ,00 0,00 10, Accés Rondes , , , , , ,00 0,00 1, Electrificació Ronda 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , Camí de Son Valls ,00 0, , , ,00 0, , , Reposició de carrers ,00 0, , , ,00 0, , , Reforma enllumenat ,00 0, , , ,29 0, , , INFRASTRUCTURAS BASIQUES I TRANSPORTS , , , , , , , , Laboral eventual , , , , , ,55 0,00 0, Agenda Local , , , , ,74 498, ,34-629, Altres despeses especials 6.000, , , , , , , , Premis i beques per estudis i investigacions 9.000,00 0, , , , ,08 0, , Cotxe elèctric ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , INFRASTRUCTURES AGRARIES , , , , , , , , SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT , , , , , ,13 0,00 0, REGULACIO ECONOMICA DE CARACTER GENERAL , , , , , ,13 0,00 0, Altres despeses especials , , , , , , , , NETEJA I ACONDICIONAMENT 4.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , A Subvencions puntuals Cultura i Esports ,00 0, , , , , ,00 0, TURISME , , , , , , ,14 0, A la Mancomunitat des Pla , , , , , ,33 0,00 0,61

10 Pàgina: TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES , , , , , ,33 0,00 0,61 01 Ajuntament de Porreres , , , , , , , ,34 TOTAL , , , , , , , ,34

11 Pàgina: 1 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2007 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES AJUSTAMENTS RESULTAT PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents , , ,66 b. Altres operacions no financeres , , ,06 1. Total operacions no financeres (a+b) , , ,40 2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 3. Passius financers 0, , ,10 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI , , ,50 AJUSTOS: 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals ,40 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici ,00 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ,90

Sitemap