PRO DAT protección de datos


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRO DAT protección de datos"

Transcripción

1 PRO DAT protección de datos AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES PERSONALS El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la nova normativa europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant aquest document, MARISTES dona compliment a tots els requisits d informació i consentiment exigits per aquesta nova normativa. Qui recull les dades? (responsable del tractament) CMS Centre Marista d Escoltes Agrupament Escolta Torxa Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la Fundació Champagnat a o al carrer Evarist Arnús 44, Barcelona. Us informem que, tant les vostres dades personals com les relatives al vostre fill/tutelat, que ens proporcioneu voluntàriament, s incorporaran als fitxers titularitat de CMS (Centre Marista d Escoltes) amb la finalitat de gestionar la inscripció i participació del menor d edat a les activitats de l entitat. Així mateix, us informem que a causa de les subvencions que rep l entitat per dur a terme les seves activitats, és necessari que comuniquem als organismes interessats vinculats al centre les dades relatives als usuaris assistents al centre. Mitjançant la signatura d aquesta autorització, doneu el vostre consentiment exprés per al tractament i incorporació de les dades relatives a la salut del menor d edat o d altres dades especialment protegides que ens pugueu facilitar directament o bé recollim al llarg de les reunions de coordinació amb l escola a la que està vinculada directament l entitat o altres recursos als quals pugui estar vinculat el menor d edat amb la finalitat de poder parar una atenció correcta al menor d edat i realitzar un seguiment dels objectius plantejats. Aquestes dades podran ser comunicades a diferents organismes com departaments de Joventut i Justícia de la Generalitat de Catalunya, la companyia asseguradora contractada per l entitat i altres que puguin ser necessàries per la protecció i inscripció del menor d edat a diferents activitats. Per a l exercici dels drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició podeu enviar un escrit adjuntant-hi una còpia del DNI a la secretaria de l entitat local a la que pertany el menor d edat. ** En cas que el document no estigui signat pels dos pares/mares/ tutors, el pare/mare/tutor signant declara que actua amb el consentiment de l altre i exonera l entitat de qualsevol responsabilitat per aquest motiu. *** En cas que no estigueu d acord amb aquesta comunicació, el menor d edat no podrà ser inscrit a les activitats de l entitat. i cognoms del menor d edat:

2 INFORMACIÓ PERSONAL DEL MEMBRE DE L ENTITAT ENTITAT: CMS / FAJMACOR ENTITAT LOCAL: BRANCA: DADES PERSONALS DEL MEMBRE DE L ENTITAT i DNI ii Adreça Codi Postal Província Telf Data de Naix. Població DADES DELS TUTORS LEGALS DEL MEMBRE L ENTITAT DADES PERSONALS DE LA MARE/TUTOR 1 Si l adreça és la mateixa que la del membre marcar una creu; pel contrari, emplenar a continuació Adreça Codi Postal Província Població Tel. fixe DADES PERSONALS DEL PARE /TUTOR 2 Si l adreça és la mateixa que la del membre marcar una creu; pel contrari, emplenar a continuació Adreça Codi Postal Província Població Tel. fixe DADES D ALTRES CONTACTES Parentiu ** En cas que el document no estigui signat pels dos pares/mares/ tutors, el pare/mare/tutor signant declara que actua amb el consentiment de l altre i exonera l entitat de qualsevol responsabilitat per aquest motiu. *** En cas que alguna de les dades i/o una de les signatures no estigui plena per negació a entregar la informació, el menor d edat no podrà ser inscrit a les activitats de l entitat., a de/d de 20 Signatura pare/mare/tutor Signatura pare/mare/tutor. i Adjuntar fotografia amb el nom i cognoms escrits al dors. ii Adjuntar fotocòpia del DNI o Llibre de Família.

3 INFORMACIÓ SANITÀRIA DEL MEMBRE DE L ENTITAT ENTITAT: CMS / FAJMACOR ENTITAT LOCAL: DADES IDENTIFICATIVES DEL MEMBRE DE L ENTITAT DNI Data de Naix. G. Sanguini RH Nº Tarja Sanitària i DIETA ESPECÍFICA DADES MÈDIQUES DEL MEMBRE DE L ENTITAT Segueix algun tipus de dieta específica? Marca amb una X Sí No Vegetariana Vegana Halal No vedella Altres: AL LÈRGIES Pateix algun tipus d al lèrgia? Si No Ambiental Alimentària Farmacològica Altres tipus Al lèrgia a: Tractament ii INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA Pateix algun tipus d intolerància alimentària? Si No Intolerència a: iii MALALTIA CRÒNICA Pateix alguna malaltia crònica? Si No Quina: Tractament iv

4 MALALTIES FREQÜENTS Es posa malalt amb freqüència? Si No Quina dolència? Tractament v NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS Té algun tipus de diversitat funcional o necessitat educativa especial? Quina? Tractament vi Si No ALTRES INFORMACIONS RELATIVES A LA SALUT: Es mareja amb facilitat? Si No Sap nedar? Si No Pateix enuresi nocturna? Si No Té vertigen? Si No Té la vacuna del tètanus al dia? Si No Data de la darrera dosi administrada vii Ha patit alguna malaltia important Si No Quina? Ha estat operat alguna vegada? Si No De què? ** En cas que el document no estigui signat pels dos pares/mares/ tutors, el pare/mare/tutor signant declara que actua amb el consentiment de l altre i exonera l entitat de qualsevol responsabilitat per aquest motiu. *** En cas que alguna de les dades i/o una de les signatures no estigui plena per negació a entregar la informació, el menor d edat no podrà ser inscrit a les activitats de l entitat., a de/d de 20 Signatura pare/mare/tutor Signatura pare/mare/tutor. i Adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària. ii Adjuntar diagnosis i receptes mediques, si s escau. iii Adjuntar diagnosis mèdica. iv Adjuntar diagnosis i receptes mediques. v Adjuntar diagnosis i receptes mediques. vi Adjuntar diagnosis i receptes mediques. vii Adjuntar fotocòpia de la cartilla de vacunacions

5 PRO DAT protección de datos AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE El dret a la pròpia imatge està reconegut a l article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com per la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Sol licitem que marqueu la casella corresponent per tenir el vostre consentiment exprés per a la realització i publicació de fotografies i vídeos on apareguin els usuaris de manera clarament identificables. La imatge de l usuari o altres informacions que hi facin referència i que estiguin relacionades amb activitats del centre podran ser emprades en les diverses publicacions, catàlegs i comunicacions propis (publicacions, pàgina web i xarxes socials dels Moviments Juvenils Maristes, la Fundació Champagnat Fundació Privada, Província Marista L Hermitage, Províncies Maristes pertanyents a la Conferència Marista Espanyola i Europea, i Institut dels Germans Maristes) que l entitat realitzi dins de la seva activitat social i educativa. Per a l exercici dels drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició podeu enviar un escrit adjuntant-hi una còpia del DNI al departament de Pastoral de la Fundació Champagnat Fundació Privada, Carrer Vallespir 162. ** En cas que el document no estigui signat pels dos pares/mares/ tutors, el pare/mare/tutor signant declara que actua amb el consentiment de l altre i exonera l entitat de qualsevol responsabilitat per aquest motiu. *** En cas que alguna de les dades i/o una de les signatures no estigui plena per negació a entregar la informació, el menor no podrà ser inscrit a les activitats de l entitat. i cognoms del menor:

6 PRO DAT protección de datos AUTORITZACIÓ MÈDICO-QUIRÚRGICA Jo amb DNI/NIE/Passaport nº pare/mare/tutor de membre del CMS (Centre Marista d Escoltes) autoritzo al meu fill/a, menor d edat, a participar de les activitats organitzades pel CMS o algun dels Agrupaments escoltes integrats en dita entitat durant el curs Mitjançant la signatura d aquesta autorització, doneu el vostre consentiment exprés per prendre les decisions medico-quirúrgiques necessàries, en cas d extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. Amb aquest mateix document, autoritzo el trasllat, per poder portar al menor d edat a un centre de salut, en cas de malaltia i/o accident lleu. Per a l exercici dels drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició podeu enviar un escrit adjuntant-hi una còpia del DNI a la secretaria de l entitat local a la que pertany el menor d edat. ** En cas que el document no estigui signat pels dos pares/mares/ tutors, el pare/mare/tutor signant declara que actua amb el consentiment de l altre i exonera l entitat de qualsevol responsabilitat per aquest motiu. *** En cas que no estigueu d acord amb aquesta comunicació, el menor d edat no podrà ser inscrit a les activitats de l entitat. i cognoms del menor d edat:

Sitemap